Афиша событий

Транспорт налогы ӧзер

Хакасияның Ӧӧркі Чӧп президиумы 12 октябрьда, теестегі чыылиин иртіріп, 10 артиинаң сурығны кӧрібіскен. Оларның пірсі транспорт налогына теелген. Республика законынзар кирілчеткен алызығларҷа аның синін ортымахти 26 проценте ӧскірібізері кӧрілче. 

Изображение: