Транспорт налогы ӧзер

18/10/2016

Хакасияның Ӧӧркі Чӧп президиумы 12 октябрьда, теестегі чыылиин иртіріп, 10 артиинаң сурығны кӧрібіскен. Оларның пірсі транспорт налогына теелген. Республика законынзар кирілчеткен алызығларҷа аның синін ортымахти 26 проценте ӧскірібізері кӧрілче.