Ағбан пилтірінде Елена Егорова Ағбан пилтірі аймааның пазы полыбысханына чарыдылған мероприятие ирткен.

14/10/2016

18 сентябрьда ирткен табығларның салтарларынҷа Елена Егорова, табығҷыларның 36,89 процент ӱнін чыып, аймахтың пазына табылған.

7 октябрьда ирткен инаугурацияда Ағбан пилтірі аймааның наа устағҷызын Хакасияның пазы Виктор Зимин алғыстаан.

Андох Хакасия пазы кӧп палалығ сӧбірелерге, чиит улусха паза чир участоктарын пирҷең программаа алынҷа хайығ салған:

-       Мин ізенчем пу программаа, аның иң улуғ тоғызы Ағбан пилтірі аймаана килісче. Кӧп тее тус иртпес, пу пӱӱн ээн турчатхан чирлерде наа туралар пӱдіріл парар, тынанҷаң орыннар тӧстелер. Анзы ідӧк Ағбан пилтірі аймаана тиліҷең хоза оңдай, ол муниципальнай пӱдісте ӧткін чуртағҷылар санын, инфраструктуразар инвестицияларны ӧскірер. Правительство аймахтың устағ-пастаана пу программаны чуртасха кирерінде полызарын узарадар. Піс кӧӧлҷе прай сағынған сағыстарны чуртасха кирербіс.