Пу кӱннерде Интерпол тоғынҷылары Харатастағы идінҷек Василий Смольниковты Таиландта тудып алғаннар.

31/08/2016

Сайбағҷы «Черногорскотделстрой» ООО-ның устағҷызы полған. Компания, Хакасияда ӧрттерде хыйалға кіргеннерге наа чурттар пӱдірілчеткенде, ӧӧн подрядчик полған. 2015 чылда июньнаң декабрьға теере Смольников кӧстегліг бюджет ахчазын пастап «ПЦ ЛСТК» ООО-ның счедынзар ызыбысхан, аннаң сығара, тізең, ӱстӱнде адалған предприятиелернің кредиттерін, ол санда позының кредиттерін чабысхан. Іди сайбағҷы 17 миллион артиинаң салковайны позына хоратхан.

Пӱӱл 4 февральда ол чоннар аразындағы тілегде чарлалған. Аны 22 августта Таиланд паза Малайзия хазналар хырығларында тудып алғаннар.