Асхыс аймащғының полициязы искірче:

29/08/2016

Ирткен неделяда полициязар кізілернең кірген 158 пічік, оларның аразында 19 хорғыс нимелернің хостыра, оларны 16 азыл парған. Пролғаның на ла чоохтаза

Наркотиктер хайралаан ӱчӱн  кірген 1 пічік, сайбағҷы табыл парған

Оғыр хостыра 7, табылғана 4

Мал оғыры 1, табыл парған

Кізінгі сохан хостыра 5 , прайзы табылған

Чолда 1 нелделға тутырған 227 кізі, 14 кізі изрек полған. 16 машина кӧзенектері най ла хара полған ӱчӱн