60 специалист Хакасияның имнег учреждениелерінзер тоғынарға килер

06/08/2016

2016 чылның сентябрьында Сибирьдегі федеральнай округының имҷілер тимнеҷең ВУЗ-тарын кӧстегліг оңдайнаң ӱгреніп тоосхан 60 специалист Хакасияның имнег учреждениелерінзер тоғынарға килер. Оларның санында терапевттер, акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматологтар, неврологтар, педиатрлар, психиатрлар паза пасха даа имӌілер.

 

Прайзы олар республиканың бюджедінең стипендияларына хоза тӧлеглер алғаннар. Чиит специалисттернің кӧбізі Ағбанда тоғынар. 13 имҷі Хакасияның аалларынзар парар. Ідӧк Хакасияда пасха регионнардаң имӌілер килерін сахтапчалар.