«Пуланнығ кӧл» тынағ лагерьі ӱзінҷі сезонын асты

05/08/2016

Хайди искірче Хакасияның спорт министерствозы, пу наада «Пуланнығ кӧл» тынағ лагерьі ӱзінҷі сезонын асты. Анда 350 чиит спортсмен саналча. Тынағ лагерьі пайрам кибірли азыпған: Россияның паза Хакасияның гимннері толдырылғаннар, флагтары кӧдірілгеннер, Олимп оды тамызыпған.

5 августта XXXI Олимп ойыннары азылғанын, марығлар хайди парчатханын кӧріп алар ӱчӱн, республиканың спорт министерствозы тынағ лагерьіне 6 улуғ телевизор сыйлап пирген, спутник антенназы турғызылған. Тынанчатхан туста чииттер ГТО комплексінің нормативтерін толдырарлар. Кибір хоостыра мында чииттернің піріктірілген командазы тренерлернің командазынаң тоғыр спорттың 10 аймах кӧрімінӌе марығлазадыр.